Eksperymentowanie z narkotykami wśród młodzieży

Scenariusz lekcji z zakresu głównych problemów współczesnej etyki – treści objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.
W czasie zajęć uczniowie poszerzają wiedzę na temat zjawiska narkomanii i poznają zagrożenia, jakie niesie za sobą eksperymentowanie z narkotykami. Uczą się wyznaczać granice między wolnością i jej nadużywaniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.