Ekspresjonizm i katastrofizm Hymnów Jana Kasprowicza

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń zapoznaje się z twórczością katastroficzną i ekspresjonistyczną Jana Kasprowicza. Utrwala wiadomości o hymnie. W dyskusji podsumowującej uczeń charakteryzuje elementy katastroficzne i ekspresjonistyczne w utworze Dies Irae.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.