Energia kinetyczna i potencjalna

Lekcja wprowadzająca pojęcie energii i jej rodzajów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida