Energia potencjalna grawitacji i sprężystości

Wstęp do tematu: Energia potencjalna grawitacji i sprężystości. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: przypomnienie określenia energii potencjalnej; zwrócenie uwagi na różnicę między energią potencjalną grawitacji i energią potencjalną sprężystości.

Zasób zawiera: określenie energii potencjalnej grawitacji; zadanie interaktywne; wyprowadzenie wzoru na energię potencjalną grawitacji; wyjaśnienie przykładu zilustrowanego rysunkiem; sformułowanie wniosku dotyczącego poziomu, względem którego oblicza się energię potencjalną grawitacji; trzy zadania interaktywne wyboru odpowiedzi; wyjaśnienie na konkretnym przykładzie związku między zmianą energii a pracą; film pt. Cegła; film pt. Pompa do betonu.

Zasób zawiera: animację pt. Katapulta; określenie energii potencjalnej sprężystości; film pt. Oddziaływania międzycząsteczkowe; opis doświadczenia wraz z ilustracją, którego celem jest ustalenie, od czego zależy energia potencjalna sprężystości; zadanie interaktywne.

Zasób zawiera sześć sformułowań podsumowujących temat energii potencjalnej grawitacji i sprężystości.

Zasób zawiera: pięć poleceń w postaci zadań tekstowych oraz dwa zadania interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida