Epitet, porównanie, metafora – zapoznać się z nimi pora! Ćwiczymy rozpoznawanie i tworzenie środków stylistycznych

Scenariusz lekcji, która dotyczy trzech środków stylistycznych: epitetu, metafory i porównania, ich rozpoznawania i tworzenia. W czasie zajęć uczeń na podstawie rysunków tworzy środki stylistyczne oraz nazywa je. Poznaje ich funkcje.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.