Etyczne podejście do problemu zdrady

Scenariusz lekcji z zakresu głównych problemów współczesnej etyki – treści objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum. W czasie zajęć uczniowie analizują przyczyny samobójstw i sposoby przeciwdziałania wzrastającej fali samobójstw wśród młodzieży.