Etyka czasów nowożytnych i współczesnych

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z przemianami, jakie zaszły w etyce jako nauce w czasach nowożytnych i współczesnych. Streszczenie najważniejszych nurtów etycznych omawianych epok od Hobbes`a do Wojtyły.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.