Etyka wobec kary śmierci

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z różnymi stanowiskami i sporami dotyczącymi kary śmierci i zasadności jej egzekwowania bądź nie egzekwowania. Omówienie założeń aksjologicznych dotyczących tego tematu i próba rozstrzygnięcia sporu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida