Etyka wobec przerywania ciąży

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze stosunkiem etyki do problematyki aborcji. Omówienie poglądów zwolenników i stanowisk przeciwnych przerywaniu ciąży, przedstawienie najważniejszych kryteriów człowieczeństwa.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.