Europa i świat w II połowie XIX wieku (lekcja powtórzeniowa)

Materiał składa się z sekcji: 

„By pojąć te pojęcia”, „Tabela wynalazków”, „Rozwój linii kolejowych na świecie w 2. połowie XIX wieku i na początku XX wieku”.

Materiał zawiera:

6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 12 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych oraz 12 poleceń.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida