RP3tClRKBQDwM
Na ilustracji mapa z politycznym podziałem Europy, ok. 1890 r. Nie ma na niej osobnego państwa - Polski, w jej miejscu napis Polen i zaznaczone miasto Warszawa. To Królestwo Polskie pod protektoratem Rosji, dlatego jest pokryte tym samym kolorem co Rosja. Są takie państwa jak: Rumunia, Niemcy, Austro‑Węgry, Szwajcaria, Turcja, Włochy.

Europa i świat w II połowie XIX wieku (lekcja powtórzeniowa)

Polityczny podział Europy, ok. 1890 r.
Źródło: a. nn., Polityczny podział Europy, ok. 1890 r., domena publiczna.

Wprowadzenie

Materiał powtórzeniowy dotyczy:

 • historii Europy i świata w latach 1850‑1900.

Zagadnienia, z danego okresu, obejmują historię:

 • polityczną,

 • gospodarczą,

 • kulturalną.

Polecenie 1

Wyjaśnij, do jakich wydarzeń, osób i zjawisk odnoszą się poniższe umowne pojęcia:

 • polski Piemont,

 • risorgimento, [czyt.:rizordżimentu]

 • wyspa‑klucz,

 • depesza emska,

 • wojna burska.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 1
RvAG5cr15ynlU1
zadanie interaktywne
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 2

Wyjaśnij pojęcia:

 • proletariusz,

 • partia polityczna.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 3

Napisz, jakie było znaczenie podanych wydarzeń i jakie były ich skutki.

 • Traktat w Kaganawie 1854 r.

 • Traktat paryski 1856 r.

 • Bitwa pod Magentą 1859 r.

 • Bitwa pod Sadową 1866 r.

 • Bitwa pod Sedanem 1870 r.

 • Kongres berliński 1878 r.

 • Otwarcie Kanału Sueskiego 1869 r.

 • Przymierze Niemiec i Austro‑Węgier 1879 r.

 • Powstanie Mahdiego lata 1881‑1899.

 • Bitwa pod Aduą 1896 r.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 2

Uzupełnij puste pola o takie wyrazy jak: przynależność, północne lub południowe, siła robocza, kolonie lub wpływy. Datę wpiszcie sami. Materiały pomocnicze znajdziesz w lekcji pt.: Tęsknota za jednością. Zjednoczenie WłochPXRiR4Fm5Tęsknota za jednością. Zjednoczenie Włoch.

R1aYvbvPJnkgL
Zadanie interaktywne
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 3

Uzupełnij luki w tekście, wyrazami zamieszczonymi pod nim. Materiały pomocnicze znajdziesz w lekcji pt.: Tęsknota za siłą. Zjednoczenie NiemiecPmV0KKpRxTęsknota za siłą. Zjednoczenie Niemiec

RkqiPDGNtvFXl
Uzupełnij luki w tekście, wyrazami zamieszczonymi pod nim. Wszystkich Niemców łączył wspólny język,
tradycja i kultura. Silne poczucie wspólnoty narodowej
rozbudzonej poprzez 1. kolei, 2. przemysłu, 3. połączyła, 4. wojny napoleońskie. Rozwój 1. kolei, 2. przemysłu, 3. połączyła, 4. wojny napoleońskie prowadził do rozbudowy
1. kolei, 2. przemysłu, 3. połączyła, 4. wojny napoleońskie, która 1. kolei, 2. przemysłu, 3. połączyła, 4. wojny napoleońskie państwa niemieckie. Dążono do zjednoczenia by zrealizować plany n{mocarstwowe| Prus i przyłączyć się do walki o kolonie.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 4

Podaj skutki zjednoczenia Włoch i Niemiec.

RHlaWjXWaUu3s
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 4

Przyporządkuj w odpowiednie tabele przyczyny lub skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Materiały pomocnicze znajdziesz w lekcji pt.: Porachunki. Wojna secesyjnaPDxdYN5EOPorachunki. Wojna secesyjna

RMiP89hU2vWbZ
Zadanie interaktywne
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000008VAB3v25_0000001Z

Tabela wynalazków

Wynalazek

Data powstania

Miejsce powstania

aparat do dagerotypii

1837

Europa

telegraf elektryczny

1837

Europa

chłodziarka domowa

1913

USA

dynamit

1866

Europa

elektrownia miejska

1882

USA

gramofon

1887

USA

karabin maszynowy

1884

USA

kinematograf

1894

Europa

lampa naftowa

1853

Europa

maszyna do szycia

1845

USA

metro (pierwsza linia)

1863

Europa

narkoza eterowa

1846

Europa

odkurzacz

1869

USA

promieniowanie X

1895

Europa

sterowiec szkieletowy

1898

Europa

radio

1896

Europa

rewolwer

1835

USA

ręczna kamera filmowa

1910

Europa

samochód

1886

Europa

samolot dwupłatowiec

1903

Europa

silnik elektryczny

1840

Europa

silnik spalinowy

1860

Europa

stetoskop

1816

Europa

telefon

1876

USA

tramwaj elektryczny

1881

Europa

zdjęcie fotograficzne

1826

Europa

żarówka

1879

USA

Ćwiczenie 5
R1F1rNpPuqGy41
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R18ZV73dWEUP31
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1MBxrGWLOaJe1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008VAB3v25_00000059

Rozwój linii kolejowych na świecie w 2. połowie XIX wieku i na początku XX wieku.

Kraj

1870 r.

1914 r.

Austro‑Węgry

6112

22 981

Belgia

2897

4676

Dania

770

3951

Finlandia

483

3683

Francja

15 544

37 400

Hiszpania

5295

15 256

Holandia

1419

3339

Niemcy

18 876

61 749

Norwegia

359

3165

Rosja

10 731

62 300

Stany Zjednoczone

84 675

410 475

Szwecja

1727

14 360

Wielka Brytania

21 558

32 623

Włochy

6429

19 125

Polecenie 5

Zapoznaj się z tabelą. Wymień państwa, które w latach 1870 i 1914 posiadały sieć kolejową o długości do:

 • 5000 km,

 • 10 000 km,

 • 50 000 km,

 • 500 000 km.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
R1Yzw5kYiSsAX1
Europa przed I wojną światową
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

Mapa: Europa przed I wojną światową.

Na mapie zaznaczono:

 • granice Królestwa Węgierskiego

 • granice państw

 • granice inne

Państwa przed I wojną światową:

 • Cesarstwo Rosyjskie

 • Wielkie księstwo Finlandii (autonomia - Cesarstwo Rosyjskie)

 • Królestwo Polskie (Cesarstwo Rosyjskie)

 • Królestwo Norwegii

 • Królestwo Szwecji (unia personalna z Norwegią)

 • Królestwo Danii

 • Cesarstwo Niemieckie

 • Królestwo Holandii

 • Królestwo Belgii

 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii

 • Monarchia Austro‑Węgierska

 • Szwajcaria

 • Wielkie Księstwo Luksemburga

 • Republika Francuska

 • Królestwo Włoch

 • Królestwo Hiszpanii

 • Republika Portugalii

 • Królestwo Czarnogóry

 • Księstwo Albanii

 • Królestwo Serbii

 • Królestwo Rumunii

 • Królestwo Bułgarii

 • Imperium Osmańskie

 • Królestwo Grecji

 • Tunezja (prot. franc.)

 • Algieria (franc.)

 • Maroko (prot. franc.)

 • Maroko Hiszpańskie (prot.)

RyTveY2s4TGhm1
Europa podczas I wojny światowej w latach 1914‑1918
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

Mapa: Mapa: Europa podczas I wojny światowej w latach 1914‑1918

Na mapie zaznaczono:

 • granice państw w 1914 r.

 • inne granice

Zamach na arcyksięcia Austro‑Węgier Franciszka Ferdynanda 28 VI 1914 r.: Sarajewo

Państwa centralne:

 • Cesarstwo Niemieckie

 • Monarchia Austro‑Węgierska.

Sojusznicy państw centralnych:

 • Imperium Osmańskie;

 • Królestwo Bułgarii.

Państwa ententy (koalicji):

 • Cesarstwo Rosyjskie;

 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii;

 • Królestwo Serbii;

 • Czarnogóra;

 • Republika Francuska;

 • Korsyka (fr.);

 • Maroko (prot. fr.);

 • Algieria (fr.);

 • Tunezja (prot. fr.);

 • Gibraltar (br.);

 • Cypr.

Państwa które w czasie wojny przystąpiły do ententy:

 • Królestwo Włoch;

 • Republika Portugalii;

 • Królestwo Belgii;

 • Królestwo Rumunii;

 • Królestwo Grecji;

Państwa neutralne:

 • Królestwo Norwegii;

 • Królestwo Szwecji;

 • Królestwo Danii;

 • Królestwo Holandii;

 • Szwajcaria;

 • Królestwo Hiszpanii;

 • San Marino;

 • Księstwo Albanii;

 • Luksemburg.

Ważniejsze traktaty i rozejmy:

 • Brześć Litewski 1918

 • Compiegne 1918

 • kierunki uderzeń wojsk państw centralnych

 • kierunki uderzeń wojsk państw ententy

Najdalszy zasięg wojsk państw centralnych w 1918 na froncie wschodnim: od Petersburga do Rostowa n. Donem

Miejsce użycia gazów bojowych przez wojska niemieckie w 1915 i 1917 roku: Francja - Ypres

Linie frontów: 1914, z końca 1915 roku, z 1918 r.

Ważniejsze bitwy:

 • Tannenberg 1914

 • Verdun 1916

 • nad Marną 1914‑1918

 • nad Sommą 1916

 • Lwów 1914‑1915

 • pod Gorlicami 1915

 • Gallipoli 1915‑1916

Bitwy morskie:

 • bitwa jutlandzka

 • 1916 Helgoland 1916

 • Gallipoli 1915‑1916

Polecenie 6

Przyjrzyj się powyższym mapom i odpowiedz na pytania.

 • Którym narodom nie udało się stworzyć niepodległego państwa lub zjednoczyć do 1900 roku?

 • Którym trzem państwom nie udało się do czasu I wojny światowej zrealizować swoich ambicji posiadania niepodległego państwa?

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 6

Odpowiedz i zapisz, czy Węgry przed I wojną światową zrealizowały swoje ambicje niepodległego państwa?

RKrkM8kulSCSb
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
j0000008VAB3v25_00000084
Ćwiczenie 8

Wojna secesyjna była konfliktem nie tylko militarnym, lecz przede wszystkim zderzeniem dwóch wizji politycznych, a także skrajnie odmiennych modeli gospodarki: przemysłowego wschodu Stanów Zjednoczonych i ich zacofanego rolniczego zachodu, żyjącego z eksportu pszenicy. Jej uprawa (podobnie jak uprawy tytoniu, kukurydzy i trzciny cukrowej) bazowała na pracy afrykańskich niewolników. Specjalnie w tym celu sprowadzano ich z Afryki (pomimo obowiązującego od 1808 roku oficjalnego zakazu, skutecznie omijanego przez kontrabandę). Zwycięstwo Abrahama Lincolna w wyborach prezydenckich w 1860 roku przeraziło plantatorów. Widziano w nim ideowego zwolennika niewolnictwa.

Rzw8tRLSkSmhY1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1JYfDRd90gBO1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Dla zainteresowanych
Polecenie 7

Kim była Florence Nightingale [czyt.: florenc najingiel]? Jakie były konsekwencje jej podróży na Krym? Poszukaj informacji na ten temat w dostępnych źródłach.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 10
RtCjzIeblzw3t1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1TKB0MNhhXDW
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, dlaczego Florence Nightingale jest uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. Napisz krótką notatkę na ten temat.

RBoYlKdOA62UE
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
j0000008VAB3v25_0000008G

W połowie XIX wieku, za sprawą Georgesa Haussmanna stolica Francji przeszła gruntowną metamorfozę. Wyburzono resztki średniowiecznych zabudowań, wytyczono wielkie miejskie arterie na planie gwiazdy, a cechą charakterystyczną stylu tego architekta były okazałe kamienice – jak te przy ulicy Rivoli. Poniżej możesz zobaczyć, jak współcześnie wygląda ta ulica (ilustracja 1.), gdyż przetrwała w niemal niezmienionym stanie po dziś dzień.

Polecenie 8

Sprawdź i odpowiedz, jak ulica Rivoli wyglądała wiosną 1871 roku (ilustracja 2.).

 • Jakie wydarzenia przedstawiono na powyższej rycinie?

 • Dlaczego do nich doszło?

 • Jak się nazywa konstrukcja leżąca w poprzek ulicy?

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 8

Odpowiedz i zapisz w jakim kraju znajduje się słynna ulica Rivoli.

R1MKjhGU8aQOl
(Uzupełnij).
Polecenie 9
 • Oceń skutki tego wydarzenia (ilustracja 3).

 • Jak można zatytułować te zdjęcia?

 • Symbolami jakich konfliktów epoki XIX wieku mogłyby stać się te fotografie?

 • Zapisz odpowiedzi.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 9

Odpowiedz i zapisz kiedy wybuchła we Francji Komuna Paryska i do kiedy trwała.

R9lo5xxZJ1rOR
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 10

Dopisz do nazw organizacji nazwiska reprezentujących je polskich działaczy politycznych:

 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS),

 • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL),

 • Polska Partia Socjalno‑Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD),

 • Liga Polska (LP),

 • Liga Narodowa (LN).

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Ciekawostka
R1Mw9jR086Fmh
USA do cara rosyjskiego: Zatrzymaj okrutny ucisk Żydów. Na worku napis: oppression (ucisk)
Źródło: Emil Flohri, USA do cara rosyjskiego: Zatrzymaj okrutny ucisk Żydów, 1904, domena publiczna.

Zachodnia część Imperium Rosyjskiego stanowiąca około 20% jego europejskiej części, istniejąca w latach 1791–1917, w której nakazywano zamieszkiwać społeczności żydowskiej to była strefa osiedlenia, stworzona przez carycę Katarzynę. Ustanowiła ją ukazem z 23 grudnia 1791, pragnąc powstrzymać migrację polskich Żydów na ziemie rdzennie rosyjskie. Wszyscy Żydzi zostali tym samym wypędzeni z Rosji. Jakkolwiek nawet w tej strefie zabroniono im osiedlania się na wsi, to jednak już w 1810 car Aleksander I zezwolił na przebywanie bogatym żydowskim kupcom i wojskowym poza tą linią. W 1836 wytyczono granicę tej strefy. W 1882 car Aleksander III wprowadził Prawa majowe, które zabraniały osiedlania się Żydom na wsi i w miasteczkach poniżej 1000 mieszkańców. Na fali antysemityzmu w 1891 r. przeprowadzono wypędzenie ludności żydowskiej Sankt Petersburga i Moskwy do strefy osiedlenia. W latach 1881–1883 i 1903–1906 miała miejsce seria pogromów, organizowanych przez władze rosyjskie i wspierające je organizacje nacjonalistyczne (Czarna Sotnia). W ich wyniku nastąpiło załamanie struktur gmin żydowskich i wzrost antysemityzmu. Po rewolucji lutowej Rząd Tymczasowy zniósł strefę osiedlenia dekretem o zniesieniu restrykcji wyznaniowych i etnicznych 2 kwietnia 1917 r.

Polecenie 11

Monarcha widoczny na powyższym rysunku to Mikołaj II, ostatni car Rosji. Polityk przemawiający do niego to Theodore Roosevelt. Ułóż dialog między nimi.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 11

Ułóż dialog między carem Mikołajem II a politykiem Theodorem Rooseveltem w kwestii obciążeń jakie spadały na Żydów w Rosji w tamtym czasie.

Rnii3M4qR0lE1
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
j0000008VAB3v25_000000A1
Ćwiczenie 11

Jakie represje spadły na społeczeństwo polskie po powstaniu styczniowym. Zaznacz kilka. Materiały pomocnicze znajdziesz w lekcji pt.: Tęsknota za wolnością. Polacy i powstanie stycznioweP1E9nHNfGTęsknota za wolnością. Polacy i powstanie styczniowe.

RlfUhl7sbKUYM
Zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
RiMKGe4yZ8ky01
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 12
 • Oceń prawdopodobieństwo innych konfiguracji współpracy dyplomatycznej państw (koalicje 'bezimienne').

 • Jak myślisz, która z konfiguracji nie była jeszcze możliwa w okresie rządów Otto von Bismarcka, a która stanowiła przedmiot jego szczególnych obaw? Przedyskutujcie w klasie.

Ra6jcCzWG0goU
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic, licencja: CC BY 4.0.