Ewakuacja ludności i zwierząt

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu sprawnego przeprowadzania ewakuacji. Fotografia piktogramu kierującego do wyjścia ewakuacyjnego. 

Wskazanie na wiadomości i umiejętności niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą sprawnej ewakuacji i przeciwdziałania panice.

Charakterystyka i definicja zjawiska paniki. Wyszczególniono cechy paniki, wypunktowano przyczyny i oznaki.

Scharakteryzowano definicję i zasady ewakuacji z terenów zagrożonych. Wskazano na różne rodzaje ewakuacji i jej logistykę. Ilustracja 2 przedstawia służby ewakuujące ludzi wymagających pomocy. W rozwinięciu (więcej) opisano rodzaje ewakuacji. Ilustracja 3 przedstawia wóz strażacki i strażaka kierującego ewakuacją grupy ludzi z budynku. Aplikacja 1. to ogólnie przyjęte zasady ewakuacji przedstawione w formie multimedialnej. Polecenie 2 dotyczy funkcji kierownika ewakuacji, zawiera zdjęcie osoby w kamizelce odblaskowej mówiącej przez głośnik do biegnących ludzi.

Charakterystyka zasad ewakuacji zwierząt. Podkreślono, że to trudne zajęcie ponieważ zwierzęta się boją. Na ilustracji przedstawiono staż pożarną ewakuującą zwierzęta gospodarskie.

Polecenie dotyczy zapoznania się z aplikacją i oceny własnej umiejętności ewakuacji ze szkoły. Gra dydaktyczna - animacja z pytaniami testowymi dotyczącymi zasad ewakuacji z budynku szkoły.

Ewakuacja z budynku szkoły - instrukcja krok po kroku z ilustracjami. Wskazano osoby odpowiedzialnej za ewakuację i konieczność natychmiastowej informacji o zagrożeniu. Najważniejsze znaki ewakuacyjne przedstawia galeria 1. Plan ewakuacji budynku umieszczono na ilustracji 5. Polecenie dla ucznia dotyczy wyjść ewakuacyjnych w szkole.

Charakterystyka zasad zaopatrywania ewakuowanej i poszkodowanej ludności w żywność oraz wodę. Informacja o zasadach dobór produktów żywnościowych dla poszkodowanych.Galeria 2. Zaopatrywanie ludności w żywność zawiera 2 fotografie: przepakowanie żywności przez służby ze śmigłowca do furgonetki oraz kuchni polowej wydającej posiłki poszkodowanym. Polecenie 5.ma charakter interaktywnej gry uczeń spośród podanych artykułów żywnościowych wybiera te, które można zabrać ze sobą podczas ewakuacji

Tekst dotyczy konieczności zaopatrzenia poszkodowanych w wodę do celów spożywczych i sanitarnych. Organizacja zaopatrzenia w wodę za pomocą cystern i awaryjnych ujęć wody. Fotografia przedstawia cysternę samochodową parkującą na osiedlu mieszkalnym, z której ludzie pobierają wodę.

Podsumowanie, wypunktowanie zagadnień dotyczących ewakuacji: przeciwdziałanie panice, rodzaje ewakuacji, zaopatrzenie w żywność i wodę. Animacja przypominająca instrukcję postępowania w czasie ewakuacji z budynku.

Definicje podstawowych pojęć z zakresu ewakuacji: ewakucja, panika, samoewakuacja, logistyka, masowe zagrożenie, miejsca bezpieczne, strefa zagrożenia, świadczenia osobiste, świadczenia rzeczowe.

Charakterystyka i definicja zjawiska paniki. Wyszczególniono cechy paniki, wypunktowano przyczyny i objawy. Wskazano na panikę jako zagrożenie. Na ilustracji przedstawiono biegnący tłum i potykających przewracających się ludzi.

Wskazano na panikę jako zagrożenie. Polecenie dla ucznia dotyczy uzasadnienia konieczności przeciwdziałania panice.

Opisano rodzaje ewakuacji. Ilustracja 3 przedstawia wóz strażacki i strażaka kierującego ewakuacją grupy ludzi z budynku.

Tekst wskazuje na konieczność koordynacji współpracy służb i ludności w zakresie ewakuacji. Aplikacja 1. to ogólnie przyjęte zasady ewakuacji przedstawione w formie multimedialnej. Polecenie 2 dotyczy funkcji kierownika ewakuacji, zawiera zdjęcie osoby w kamizelce odblaskowej mówiącej przez głośnik do biegnących ludzi.

Charakterystyka zasad ewakuacji zwierząt. Podkreślono, że to trudne zajęcie ponieważ zwierzęta się boją. Na ilustracji przedstawiono staż pożarną ewakuującą zwierzęta gospodarskie.

Charakterystyka zasad zaopatrywania ewakuowanej i poszkodowanej ludności w żywność oraz wodę. Informacja o zasadach dobór produktów żywnościowych dla poszkodowanych. Galeria 2. Zaopatrywanie ludności w żywność zawiera 2 fotografie: przepakowanie żywności przez służby ze śmigłowca do furgonetki oraz kuchni polowej wydającej posiłki poszkodowanym. Polecenie 5.ma charakter interaktywnej gry uczeń spośród podanych artykułów żywnościowych wybiera te, które można zabrać ze sobą podczas ewakuacji.

Bibliografia:

  • Źródło: Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny w internecie: https://sjp.pwn.pl/sjp/panika;2570474.html [dostęp 20.05.2021].
  • Źródło: dostępny w internecie: https://www.znakowo.pl/blog/fotoluminescencyjne-znaki-bezpieczenstwa/ [dostęp 24.03.2021].
  • Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny, dostępny w internecie: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny.