Strona główna Faktura polifoniczna
Powrót

Faktura polifoniczna

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z istotą faktury polifonicznej. Wyjaśnienie pojęcia polifonii, omówienie jej rozwoju w ujęciu historycznym. Wskazanie rodzajów polifonii, wyróżnianych ze względu na stosunek linii melodycznych względem siebie. Na wybranych przykładach muzycznych wyjaśnienie polifonicznej techniki cantus firmus.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.