Fantastyka jako typ twórczości literackiej

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie słuchają teoretycznego wykładu na temat fantastyki. Poznają poszczególne odmiany twórczości fantastycznej i ich cechy charakterystyczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.