Fazy historiozofii Hegla

Tekst: Marcin Pełka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o.

Bibliografia:

  • Źródło: G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. I, oprac. PWN, tłum. A. Landman, Warszawa 1958, s. 155.
  • Źródło: G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. I, oprac. PWN, tłum. A. Landman, Warszawa 1958, s. 130.
  • Źródło: G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. I, oprac. PWN, tłum. A. Landman, Warszawa 1958, s. 160.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida