Filozofia Grecka

Autor:
Piotr Skowroński

Bibliografia:

  • Źródło: Platon, Apologia, czyli Obrona Sokratesa, tłum. Felicjan Antoni Kozłowski, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/obrona-sokratesa.html [dostęp 26.10.2021].
  • Źródło: Monteskiusz, O duchu praw ks. XXIV, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw/ [dostęp 26.10.2021].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida