Forma sonatowa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia muzyki
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z pojęciem formy sonatowej. Przedstawienie formy sonatowej w ujęciu historycznym oraz omówienie podstawowych elementów jej budowy. W wybranych przykładach muzycznych dokonanie analizy dzieła pod względem formalnym. Wyróżnienie w utworze trzech podstawowych ogniw: ekspozycji, przetworzenia, repryzy oraz omówienie elementów tworzących te ogniwa.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.