Formy figuracyjne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia muzyki
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Formy figuracyjne". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem form figuracyjnych. Wskazanie przedstawicieli wykorzystujących figurację muzyczną w swojej twórczości. W kontekście historii muzyki szczegółowe omówienie form muzycznych, posiadających w swojej strukturze elementy figuracyjne. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.