Formy muzyczne – drobne utwory instrumentalne – pieśń bez słów, scherzo, nokturn, preludium