Formy polifoniczne – kanon

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze ścisłą formą polifoniczną – kanonem. Omówienie formalnej budowy kanonu. Wskazanie najważniejszych elementów budowy tej formy. W wybranych przykładach muzycznych, omówienie elementów tworzących kanon. Wskazanie rodzajów omawianej formy i jej cech charakterystycznych. Wysłuchanie wybranych kanonów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida