Francuskie oświecenie: dyskusja

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa, s. 339.
  • Źródło: Denis Diderot, Sen d’Alemberta. O jedności przyrody, [w:] Filozofia francuskiego Oświecenia., tłum. J. Guranowski i B. Baczko.
  • Źródło: Wolter, Filozof niewiedzy. Determinizm i wolność, [w:] Filozofia francuskiego Oświecenia., tłum. J. Guranowski i B. Baczko.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida