Friedrich Nietzsche: krytyka moralności

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Friedrich Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff.
  • Fryderyk Nietzsche, Z genealogii moralności, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów.
  • Fryderyk Nietzsche, Poza dobrem i złem, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida