Funkcje sztuki

Na zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów ze starożytną maksymą „Docere, movere, delectare” (uczyć – wzruszać – sprawiać przyjemność) - informuje, że już starożytni przypisywali takie funkcje sztuce, która jako docere miała uczyć, jako movere budzić ekspresję a jako delectare być estetyczna. Uczniowie uczą się przypisywać dziełom określoną funkcję. Zestaw zawiera schemat ukazujący różne funkcje dzieła sztuki oraz zadanie interaktywne do przyporządkowania funkcji danym obiektom, rzeźbom i dziełom malarskim.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida