Funkcjonowanie ekosystemu

Materiał zawiera podsumowanie wiadomości dotyczących funkcjonowania ekosystemu (ożywione i nieożywione elementy środowiska, poziomy troficzne, obieg materii i przepływ energii, zależności między organizmami, cechy populacji).

Materiał zawiera 14 ilustracji, 24 ćwiczenia oraz projekt badawczy dotyczący określenia liczebności, rozmieszczenia oraz zagęszczenia wybranego gatunku rośliny. Zawiera wskazówki jak przeprowadzić obserwacje, dokonać pomiarów oraz wykaz niezbędnego sprzętu.

Aktualizacja tekstu: Anna Gibalska, Adrianna Oramus-Gür

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida