Gatunki literackie

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie m.in. doskonalą umiejętności analizowania definicji pod kątem właściwego przyporządkowania do pojęcia, a także mają możliwość prezentowania kreatywnego nastawienia do określonych gatunków literackich. Film to interpretacja aktorska "Przypowieści o synu marnotrawnym" w wykonaniu Wiesława Komasy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.