Gatunki muzyki – muzyka klasyczna

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami muzyki. Wyjaśnienie, czym jest muzyka klasyczna i jakimi cechami jest obdarzona. Wysłuchanie i percepcja wybranych utworów z muzyki klasycznej oraz wskazanie solowych instrumentów. Wyjaśnienie pojęć: orkiestra, dyrygent, dzieło, arcydzieło.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.