Geniusz muzyczny Henryka Wieniawskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia muzyki
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością polskiego kompozytora Henryka Wieniawskiego. Wskazanie charakterystycznych cech stylistycznych, form, gatunków i dzieł tego twórcy. Poznawanie dorobku polskiej kultury muzycznej poprzez percypowanie utworów Wieniawskiego. Wyrażanie swoich emocji i wzbogacanie przeżyć estetycznych, ułatwiających przyswajanie wiedzy o muzyce.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.