Geografia muzą artysty - scenariusz

Scenariusz lekcji porównującej utwory literackie z różnych epok o podobnym motywie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.