Geologiczna przeszłość Polski

Materiał składa się z trzech części i częściowo wykracza poza zapisy podstawy programowej.

Pierwsza dotyczy skał i podziału dziejów Ziemi. Wprowadzony jest podział skał na rodzaje ze względu na ich genezę (magmowe, osadowe, metamorficzne) oraz zaprezentowana jest tabela stratygraficzna z opisem wybranych skamieniałości (w tym skamieniałości przewodnich). Tekst zilustrowany jest schematem interaktywnym z podziałem skał na rodzaje i z przykładami skał. Do każdego elementu schematu można odczytać opis szczegółowy. Znajdują się tu także dwa polecenia - jedno dotyczy rodzajów skał a drugie skamieniałości przewodnich.

Druga część dotyczy budowy geologicznej Polski na tle budowy geologicznej Europy. Tekst zilustrowany jest ryciną prezentującą ułożenie warstw skalnych (fałd, fałd obalony, uskok), mapą Polski z rodzajami skał i ich wiekiem, mapą jednostek tektonicznych w Europie oraz mapą jednostek tektonicznych w Polsce. Ciekawostka dotyczy najstarszych skał występujących na terenie Polski, zilustrowana zdjęciem gnejsu z Gór Sowich w Sudetach. W tej części znajduje się pięć poleceń. Dotyczą one skał z regionu zamieszkania ucznia, skał z pasa wyżyn, różnic w budowie geologicznej Sudetów i Karpat, przykładów wykorzystania przez człowieka znajomości budowy geologicznej terenu oraz odczytywania z mapy jednostek tektonicznych Polski. 

Część ostatnia poświęcona jest geologicznej historii Polski. Najważniejsze wydarzenia z geologicznej przeszłości Polski w poszczególnych erach przedstawione są w tabeli, w której oprócz informacji tekstowej znajdują się zdjęcia charakterystycznych skał i form terenu.Tekst zilustrowany jest animacją, na której pokazana jest zmiana położenia na kuli ziemskiej obszaru, na którym znajduje się Polska od kambru do czwartorzędu, wraz z informacją o zmianach klimatu i rozmieszczenia obszarów morskich i lądowych. Polecenia dotyczą wybranych wydarzeń z historii geologicznej Polski.

Na końcu znajduje się podsumowanie, polecenie pracy domowej, słowniczek oraz 7 ćwiczeń interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida