Giovanni Pierluigi da Palestrina – kompozytor renesansu

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Palestriny. Przedstawienie najważniejszych dzieł kompozytora i cech stylistycznych charakterystycznych dla twórczości Palestriny oraz omówienie jego roli w kształtowaniu się kultury muzycznej. Percepcja wybitnych dzieł kompozytora. Omówienie jego wpływu na muzykę religijną epoki renesansu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida