Globalizacja. Dysproporcje rozwojowe współczesnego świata

Materiał składa się z sekcji: „Globalizacja. Dysproporcje rozwojowe współczesnego świata”, „Gospodarczy wymiar globalizacji”, „Polityczny wymiar globalizacji”, „Społeczno‑kulturowy wymiar globalizacji”, „Jakie są skutki globalizacji?”, „Dysproporcje rozwojowe największym dramatem XXI wieku?”, „Państwa globalnej Północy i globalnego Południa”, „Państwa globalnego Południa”, „Państwa globalnej Północy”, „Jak zlikwidować dysproporcje rozwojowe?”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 filmy, 4 ćwiczenia, w tym 2 interaktywne;

- tekst na temat globalnej wioski wraz zamieszczonym do niego ćwiczeniem;

- zdjęcie przedstawiające slums zbudowany na bagnach;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z organizacjami międzynarodowymi i konfliktami na świecie oraz cele sformułowane w języku ucznia związane ze zjawiskiem globalizacji i dysproporcjami rozwojowymi we współczesnym świecie;

- definicję globalizacji wraz z opisem jej gospodarczego wymiaru;

-mapę w postaci infografiki na temat tego skąd się biorą smartfony wraz z zamieszczonym do niej ćwiczeniem;

- opis politycznego wymiaru globalizacji wraz z definicją integracji;

- opis społeczno‑kulturowego wymiaru globalizacji, który zawiera wyjaśnienie takich pojęć jak globalna wioska, westernizacja, konsumpcjonizm;

- opis skutków globalizacji;

- film na temat skutków globalizacji;

- definicję dysproporcji rozwojowych wraz z ich opisem i przyczynami przedstawionymi w tabeli;

- definicję PKB;

- zdjęcie na którym widzimy chłopca, jako przykład dysproporcji rozwojowej (biedy);

- opis państw globalnej Północy i globalnego Południa;

- galerię map świata, które przedstawiają podział na globalną Północ i globalne Południe;

- zdjęcie ulicy w Ugandzie;

- zdjęcie ulicy we Francji;

- opis dotyczący sposobów likwidowania dysproporcji rozwojowych;

- mapę przedstawiającą głód i niedożywienie na świecie;

- podsumowanie wiadomości na temat globalizacji wraz z filmem w którym Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, wyjaśnia, w jaki sposób każdy może pomagać oraz dwoma ćwiczeniami interaktywnymi.

Bibliografia:

  • Źródło: Małgorzata Trębicka, dostępny w internecie: http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/ii_8_malgorzata_trebicka.pdf [dostęp 27.09.2021 r.].
  • Źródło: Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ, dostępny w internecie: https://www.wykluczeni.pl/17-pazdziernika-miedzynarodowy-dzien-walki-z-ubostwem/.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida