Głos ludzki

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Muzyka
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze specyficznym instrumentem muzycznym, jakim jest głos ludzki. Wskazanie grupy, do której zaliczany jest głos. Przedstawienie prawidłowego sposobu wydobywania dźwięków. Omówienie narządów odpowiadających za prawidłowe wydobywanie dźwięków. Wskazanie rodzajów głosów ludzkich. Ćwiczenia na prawidłową emisję głosu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.