Głos ludzki

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Głos ludzki". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze specyficznym instrumentem muzycznym, jakim jest głos ludzki. Wskazanie grupy, do której zaliczany jest głos. Przedstawienie prawidłowego sposobu wydobywania dźwięków. Omówienie narządów odpowiadających za prawidłowe wydobywanie dźwięków. Wskazanie rodzajów głosów ludzkich. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.