Glukoza jako przykład cukru prostego

Scenariusz lekcji, która dotyczy glukozy jako przykładu cukru prostego. W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się, jaki jest skład pierwiastkowy cukrów, a ponadto będą przeprowadzać reakcje charakterystyczne glukozy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.