„Gniewny wiersz” o „duszy anielskiej” i „czerepie rubasznym” – „Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego

Materiał zawiera 3 ilustracje, 1 nagranie dźwiękowe oraz 15 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, [w:] Antologia poezji polskiej, wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki, Warszawa 2001, s. 181–187.
  • Źródło: Robert A. Dahl, Dlaczego demokracja, [w:] tegoż, O demokracji, tłum. Marcin Król, Kraków 2000, s. 58–59.