Górnictwo i kopalnictwo

Scenariusz lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z cechami przemysłu wydobywczego: górnictwa i kopalnictwa. Miejscami lokalizacji obszarów wydobywczych w Polsce. Uczniowie pracują metodami aktywnymi – JIGSAW, praca z mapą oraz tworzą mapy mentalne. Kształcona jest umiejętność pracy samodzielnej i pracy w grupie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida