Graficzny sposób przedstawiania danych

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczeń poznaje różne sposoby przedstawiania danych, uczy się rozróżniać typy diagramów i wykresów, rozumie celowość ich tworzenia. Porządkuje dane, tworzy i formatuje tabele, diagramy i wykresy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida