Grammar test – adjectives and adverbs

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji języka angielskiego sprawdzającej wiedzę uczniów w zakresie stosowania przysłówków i przymiotników, stopniowania przymiotników i tworzenia przysłówków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.