Grammar test – adjectives and adverbs

Scenariusz lekcji języka angielskiego sprawdzającej wiedzę uczniów w zakresie stosowania przysłówków i przymiotników, stopniowania przymiotników i tworzenia przysłówków.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.