Grammar test – strona bierna

Scenariusz lekcji sprawdzającej wiedzę uczniów z zakresu strony biernej w czasach: present simple, past simple, present perfect, future simple.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida