Great people of XXth century

Scenariusz realizacji zadania typu "project work", zaplanowanego do realizacji w czasie dwóch tygodni.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie prezentacji na temat osoby, którą cenią i uznają za wielką postać XX wieku (może być to zarówno osoba publiczna jak i zupełnie nieznana). Przygotowania do prezentacji odbywają się dwutorowo:

  • w domu, gdzie uczniowie zbierają informacje dotyczące wybranej przez siebie postaci i przygotowują materiały do prezentacji (plakaty, foldery, nagrania audio i video itp.);
  • w szkole, gdzie przedstawiają portfolio z zebranymi materiałami i korzystają z pomocy nauczyciela oraz dokonują prezentacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida