Grecka lira. Safona, Tyrtajos, Symonides i Anakreont

Zasób zawiera: 11 ilustracji, 46 ćwiczeń (w tym 6 interaktywnych), 15 poleceń oraz dodatkowe zadanie podsumowujące - Słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Symonides, [Tym, co w wąwozie…], [w:] Liryka starożytnej Grecji , red. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 127.
 • Źródło: Symonides, [Bo nawet tym…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, red. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 126.
 • Źródło: Symonides, [Nie mów nigdy…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, red. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 126.
 • Źródło: [Bo – bez rozkoszy…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 133.
 • Źródło: Safona, [Przed twym tronem…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 34–35.
 • Źródło: Safona, [Wydaje mi się…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 39–40.
 • Źródło: Anakreont, [Przynieś nam tu czarę…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 97.
 • Źródło: Anakreont, [Na śniadanie tylko trochę…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 100.
 • Źródło: Anakreont, [Znów purpurową mnie piłką…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 98.
 • Źródło: Anakreont, [Oszronione mam już skronie…], [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Jerzy Danielewicz, Wrocław 1984, s. 104.
 • Źródło: Władysław Broniewski, Bagnet na broń, [w:] Władysław Broniewski, Wiersze i poematy, Łódź 1962, s. 181–182.
 • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Róże dla Safony, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Warszawa 1995, s. 193–194.
 • Źródło: Franciszek Dionizy Kniaźnin, Z greckiego, [w:] Anakreont i anakreontyki, tłum. Jerzy Danielewicz, Warszawa 1987.
 • Źródło: Adam Asnyk, Anakreontyk, [w:] Adam Asnyk, Liryki najpiękniejsze, Toruń 2004, s. 96–97.
 • Źródło: Tyrtajos, Rzecz to piękna…, [w:] tegoż, Liryka starożytnej Grecji, oprac. Jerzy Danielewicz, tłum. Włodzimierz Appel, Wrocław 1984, s. 286–297.