Have got – czasownik "mieć" w języku angielskim

Scenariusz lekcji, której celem jest poznanie budowy i użycia czasownika ‘have’ w języku angielskim.