Have got – czasownik "mieć" w języku angielskim

Scenariusz lekcji, której celem jest poznanie budowy i użycia czasownika ‘have’ w języku angielskim.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida