Hektor Berlioz – nowatorski romantyk

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia muzyki
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z postacią Hektora Berlioza. Przedstawienie najważniejszych faktów z życia kompozytora oraz omówienie jego dzieł będących przykładem muzyki romantyzmu. Przedstawienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Berlioza. Omówienie wpływu kompozytora na innych muzyków. Wysłuchanie wybranych utworów. Dokonanie muzycznej analizy dzieł.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.