Heros Tezeusz

Materiał składa się z sekcji: „Kim był heros?”, „Tezeusz wyrusza w świat…”, „…i wraca do domu”, „Tezeusz, Ariadna i Minotaur (I)”, „Tezeusz, Ariadna i Minotaur (II)”, „Czarny żagiel”, „Tezeusz – przywódca Aten”, „Śmierć Tezeusza”, „Jeszcze więcej o Tezeuszu”, „Bohaterowie są wśród nas?”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 17 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 64 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Kraków 2013, s. 352.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 186.
  • Źródło: Historia Minotaura, [w:] Zbigniew Herbert, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 90.