Heros Tezeusz

Materiał składa się z sekcji: "Kim był heros?", "Tezeusz wyrusza w świat…", "…i wraca do domu", "Tezeusz, Ariadna i Minotaur (I)", "Tezeusz, Ariadna i Minotaur (II)", "Czarny żagiel", "Tezeusz – przywódca Aten", "Śmierć Tezeusza", "Jeszcze więcej o Tezeuszu", "Bohaterowie są wśród nas?", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 17 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 64 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Kraków 2013, s. 352.
  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 186.
  • Źródło: Historia Minotaura, [w:] Zbigniew Herbert, Król mrówek. Prywatna mitologia, Kraków 2001, s. 90.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida