Historia niedokończona — Demeter i Kora, "Żywot człowieka poczciwego", "Chłopi"

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie analizują historie bohaterów uwikłanych w pętli czasu. Zastanawiają się, czy życie bohaterów jest szczęśliwe i czy mogłoby ulec zmianie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.