Historia wielkiej miłości – Romeo i Julia Williama Szekspira

Scenariusz lekcji poświęconej omówieniu historii miłości Romea i Julii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.