Historia wojen punickich

Autor:
Piotr Skowroński

Bibliografia:

  • Źródło: Cyceron, Pisma filozoficzne, t. II, tłum. Wiktor Kornatowski, Warszawa 1960, s. 526.