Humanizm i Odrodzenie we Włoszech

Scenariusz lekcji, która dotyczy ram czasowych i cech charakterystycznych włoskiego renesansu. Uczniowie poznają najwybitniejszych twórców i ich dzieła. Dowiadują się, czym jest humanizm. Poznają znaczenie terminu makiawelizm.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.