Strona główna „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa...” Ignacy Krasicki a komizm „Świętoszka” Moliera
Powrót

„I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa...” Ignacy Krasicki a komizm „Świętoszka” Moliera

Zajęcia poświęcone są „Świętoszkowi” Moliera. Uczeń poznaje definicje: komizmu, komedii, komedii charakterów. Poznaje trzy rodzaje komizmu: słowny, sytuacyjny, postaci. Charakteryzuje wybrane fragmenty tekstu i dopasowuje je do poszczególnego rodzaju komizmu. Samodzielnie sporządza krótką graficzną notatkę, cechy komizmu ilustruje przykładami z tekstu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.