Idealizm niemiecki: część 9. Dyskusja wokół myśli Hegla

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Karl Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, oprac. Chmielewski A., tłum. Kraherska H..
  • Katarzyna Guczalska, Ukąszenie Miłosza. Hegel jako figura retoryczna.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida